Đáp án môn Sinh Học – Kỳ thi Tốt Nghiệp THPT – GDTX Năm 2013

dap an sinh hoc tot nghiep thpt gdtx 2013

dap an sinh hoc tot nghiep thpt gdtx 2013

Để biết nhanh nhất và & chính xác nhất đáp án từ Bộ GD-ĐT môn thi Sinh Học, thí sinh vui lòng soạn tin nhắn như sau:

HTN SMãĐề gửi 8785

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Sinh Học mã đề 234, để biết đáp án bạn soạn tin:

HTN S234 gửi 8785

Để tra cứu đáp án môn Sinh Học các mã đề khác chính thức từ Bộ GD-ĐT, thí sinh vui lòng soạn tin nhắn với nội dung:

Mã đề 719, soạn tin: HTN S719 gửi 8785

Mã đề 328, soạn tin: HTN S328 gửi 8785

Mã đề 641, soạn tin: HTN S641 gửi 8785

Mã đề 475, soạn tin: HTN S475 gửi 8785

Mã đề 246, soạn tin: HTN S246 gửi 8785

Mã đề 152, soạn tin: HTN S152 gửi 8785


Hệ Giáo Dục Thường Xuyên (GDTX) – Năm 2013