Có một lần bạn hỏi tôi, khi ngủ tôi có hay nằm mơ? Ai mà chẳng mơ? Không mơ nhiểu thì mơ ít, mộng đẹp hay chiêm bao về những điều không toại ý. Có khi đang bay như chim, có khi đang bơi như cá. Có khi đấu với một con rắn rồi ngoạm(…)