Lời cảnh báo của cô vợ trẻ gửi chồng đã nhiều tháng nợ “thuế thân” vì đi làm ăn xa. Làm ruộng mãi mà chẳng dành dụm được mấy đồng, anh nông dân nọ quyết chí lên thành phố kiếm cơm. Sau vài tháng, anh nhận được thư vợ: “Đám ruộng hai bờ ở đầu(…)